Záznamy 1..10 z 255
pre vyhľadávací výraz "RV=2014"

The potential impact of geological environment on health status of residents of the Slovak Republic. Rapant, Stanislav - Cvečková, Veronika - Dietzová, Z. - Fajčíková, Katarína - Hiller, E. - Finkelman, R.B. - Škultétyová, S. (2014)
The orthogneisses - lost rocks in the Žiar Mts. (Western Carpathians). Kohút, Milan (2014)
Alpine nappe transport of the high-pressure exhumed blocks from the Meliatic oceanic realm collision zone over Gemericum (Inner Western Carpathians). Németh, Zoltán - Radvanec, Martin (2014)
Tectonics of the Magura Nappe in the Biela Orava region (Western Carpathians) - preliminary results. Teťák, František - Pešková, Ivana - Kováčik-KE, Martin (2014)
Internal Western Carpathian tectonic unit involved in the Klippen Belt structure: the Drietoma Unit - case of study. Pešková, Ivana - Hók, Jozef - Potfaj, Michal (2014)
Nové údaje z U-Mo ložiska Kurišková: Re-Os datovanie molybdenitu. Kohút, Milan - Novotný, L. - Bartalský, B. (2014)
Energetické suroviny Slovenska - súčasnosť a perspektívy. Baláž, Peter (2014)
Hodnotenie útvarov geotermálnych vôd Slovenska. Marcin, Daniel - Remšík, Anton - Benková, Katarína - Černák, Radovan (2014)
Geotermálne vody Spiša. Daniel, J. - Mašlárová, Ingrid (2014)
Karstic groundwater in Hungarian-Slovakian transboundary groundwater bodies under the scope of "ENWAT" and "TRANSENERGY" EU projects. Malík, Peter - Černák, Radovan - Tóth, György (2014)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT