Záznamy 1..9 z 9
pre vyhľadávací výraz "AU="

Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov a jeho odpovede na potreby spoločnosti. Liščák, Pavel - Klukanová, Alena - Jánová, Vlasta (2012)
Status of the Deep Geological Disposal Program in the Slovak Republic. Matejovič, I. - Hók, J. - Madarás, Ján - Slaninka, Igor (2006)
V. Monitoring of natural conditions. V.1. Climatic, hydrological and ground water conditions. V.1.9. Monitoring of ground water regime in the area of the Gabčíkovo Project. Gavurník, Ján (2006)
Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody a jeho prínos pre analýzu a hodnotenie horninového prostredia a kvalitu podzemných vôd. Rapant, Stanislav (1996)
70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Kaličiak, Michal (2010)
Influence of land use on water quality in mountainous areas - a case study from Slovakia. Vrana, Kamil - Hanzel, Vladimír - Girman, Ján (1995)
Utilizing data on specific capacities of wells and water-injection rates in regional assessment of permeability and transmissivity. Jetel, Ján - (1995)
Hydraulic parameters of sediments of the Inner Carpathian Paleogene in Eastern Slovakia. Zakovič, Michal (1995)
Evolution of the Northern Margin of Tethys: The Results of IGCP Project 198. Vol. II. Rakús, Miloš - Dercourt, Jean - Nairn, Alan E. M. (1989)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT