Záznamy 1..10 z 409
pre vyhľadávací výraz "AU=MALIK, PETER"

Európsky prístup hodnotenia zraniteľnosti krasových podzemných vôd a možnosti jeho aplikácie v ľubovoľnom horninovom prostredí. Malík, Peter - Švasta, Jaromír (2004)
1. terénny hydrogeologický seminár Slovenskej asociácie hydrogeológov : Podzemné vody medzi Turcom a Hornou Nitrou - rozmanitosť a spojitosť, ohrozenie a ochrana. Malík, Peter - Bottlik, František (2008)
Expertízne posúdenie hydrogeologických a klimatických pomerov v okolí navrhovanej mimoúrovňovej križovatky R2/R4 Košice juh. Jurčák, S. - Marcin, Daniel - Malík, Peter - Hric, S. (2011)
Basic hydrogeological maps of Slovakia. Malík, Peter - Hanzel, Vladimír - Jetel, Ján - Zakovič, Michal - Fendeková, Miriam (1999)
Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny. Záverečná správa. Malík, Peter - Bačová, Natália - Hronček, Stanislav - Ivanič, Boris - Káčer, Štefan - Kočický, Dušan - Maglay, Juraj - Marsina, Karol - Ondrášik, Martin - Šefčík, Peter - Černák, Radovan - Švasta, Jaromír - Lexa, Jaroslav (2007)
Catchment area of major groundwater sources in the Donovaly area. Malík, Peter - Michalko, Juraj - Rapant, Stanislav (1994)
Charakteristika výtokových čiar prameňov na južných svahoch Nízkych Tatier. Malík, Peter - Kováčová, Erika (2007)
Correlation of linear RS data with some hydrogeological characteristics. Malík, Peter - Michalko, Juraj - Rapant, Stanislav (1996)
Etážové hydrodynamické skúšky na hydrogeologických vrtoch v rôznom horninovom prostredí. Malík, Peter - Sopková, Mariana (2002)
Explanations to hydrogeologic map of Branisko Mts. at a scale 1 : 50 000. Malík, Peter - Lánczos, Tomáš (1996)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT