Záznamy 1..10 z 55
pre vyhľadávací výraz "AU=PRAMUKA, SILVESTER"

Ipeľský región (IPREG) - orientačný prieskum geologických činiteľov životného prostredia. Záverečná správa . Tkáčová, Helena - Černák, Radovan - Kováčik, Martin - Alföldyová, A. - Bačová, Natália - Bezák, J. - Čurlík, J. - Elečko, Michal - Frankovská, Jana - Gluch, Augustín - Hojnoš, J. - Hók, Jozef - Hricko, J. - Janotka, V. - Kandrík, M. - Konečný, Vlastimil - Kordík, Jozef - Kováčiková, Monika - Kováčová, Erika - Kubeš, Peter - Maťúš, J. - Nagy, Alexander - Piovarči, M. - Polc, R. - Pristaš, Ján - Pramuka, Silvester - Scherer, Svetozár - Slaninka, Igor - Stanková, V. - Szalaiová, V. - Šefara, P. - Šefčík, Peter - Vass, Dionýz - Viskup, J. - Zeman, I. (2006)
Distribution of Si in Stream Sediments of Slovakia - an Amendment to the Geochemical Atlas of the Slovak Republic. Rapant, Stanislav - Bodiš, Dušan - Mackových, Daniela - Pramuka, Silvester (2002)
Distribúcia prvkov v riečnych sedimentoch, Žiarska kotlina a banskoštiavnická oblasť. Pramuka, Silvester (1995)
Geochemical Atlas of the Slovak Republic at a scale of 1 : 1000 000. Vrana, Kamil - Rapant, Stanislav - Bodiš, Dušan - Marsina, Karol - Maňkovská, Blanka - Čurlík, Ján - Šefčík, Peter - Daniel, Jozef - Lučivjanský, Ladislav - Lexa, Jaroslav - Pramuka, Silvester (1997)
Geochemical atlas, Banská Bystrica sheet. Vrana, Kamil - Pramuka, Silvester - Rapant, Stanislav - Čurlík, Ján - Maňkovská, Blanka - Daniel, I. (1996)
Geochemical mapping of stream sediments, some preliminary results. Pramuka, Silvester (1996)
Geochemický atlas Slovenskej republiky. Časť VI : Riečne sedimenty 1 : 1 000 000. Bodiš, Dušan - Rapant, Stanislav - Khun, M. - Klukanová, Alena - Lexa, J. - Mackových, Daniela - Marsina, K. - Pramuka, Silvester - Vozár, J. (1999)
Geochémia riečnych sedimentov povodia Popradu. Pramuka, Silvester (2005)
Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian. Pramuka, Silvester (1989)
Vplyv zrudnenia banskoštiavnickej oblasti na zloženie riečnych sedimentov. Pramuka, Silvester (2001)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT