Záznamy 1..10 z 148
pre vyhľadávací výraz "AU=SEFCIK, PETER"

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny. Záverečná správa. Malík, Peter - Bačová, Natália - Hronček, Stanislav - Ivanič, Boris - Káčer, Štefan - Kočický, Dušan - Maglay, Juraj - Marsina, Karol - Ondrášik, Martin - Šefčík, Peter - Černák, Radovan - Švasta, Jaromír - Lexa, Jaroslav (2007)
Ipeľský región (IPREG) - orientačný prieskum geologických činiteľov životného prostredia. Záverečná správa . Tkáčová, Helena - Černák, Radovan - Kováčik, Martin - Alföldyová, A. - Bačová, Natália - Bezák, J. - Čurlík, J. - Elečko, Michal - Frankovská, Jana - Gluch, Augustín - Hojnoš, J. - Hók, Jozef - Hricko, J. - Janotka, V. - Kandrík, M. - Konečný, Vlastimil - Kordík, Jozef - Kováčiková, Monika - Kováčová, Erika - Kubeš, Peter - Maťúš, J. - Nagy, Alexander - Piovarči, M. - Polc, R. - Pristaš, Ján - Pramuka, Silvester - Scherer, Svetozár - Slaninka, Igor - Stanková, V. - Szalaiová, V. - Šefara, P. - Šefčík, Peter - Vass, Dionýz - Viskup, J. - Zeman, I. (2006)
Exploitation and use of brown coal from the Nováky deposit and its environmental impact. Šefčík, Peter - Petrík, František (1998)
Geochemical Atlas of Slovak Republic. Part Soils. Čurlík, Ján - Šefčík, Peter (1997)
Geochemical Atlas of the Slovak Republic at a scale of 1 : 1000 000. Vrana, Kamil - Rapant, Stanislav - Bodiš, Dušan - Marsina, Karol - Maňkovská, Blanka - Čurlík, Ján - Šefčík, Peter - Daniel, Jozef - Lučivjanský, Ladislav - Lexa, Jaroslav - Pramuka, Silvester (1997)
Geochemický atlas Slovenska. Časť V. Pôdy. Čurlík, Ján - Šefčík, Peter (1999)
Bizmut v pôdach. Šefčík, Peter (2002)
Uhoľno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herľany-Trebišov. Dubéci, Branislav - Šefčík, Peter - Petrík, František (1990)
Distribúcia ťažkých kovov v pôdach Slovenska. Šefčík, Peter (2008)
Interdisciplinárna spolupráca geológov a paleontológov pri archeologických výskumoch. Moravcová, Martina - Šefčík, Peter - Maglay, Juraj - Vlačiky, Martin - Kráľ, Ján - Konečný, Patrik - Kučera, Martin (2009)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT