Záznamy 1..10 z 228
pre vyhľadávací výraz "AU=SLANINKA, IGOR"

Ipeľský región (IPREG) - orientačný prieskum geologických činiteľov životného prostredia. Záverečná správa . Tkáčová, Helena - Černák, Radovan - Kováčik, Martin - Alföldyová, A. - Bačová, Natália - Bezák, J. - Čurlík, J. - Elečko, Michal - Frankovská, Jana - Gluch, Augustín - Hojnoš, J. - Hók, Jozef - Hricko, J. - Janotka, V. - Kandrík, M. - Konečný, Vlastimil - Kordík, Jozef - Kováčiková, Monika - Kováčová, Erika - Kubeš, Peter - Maťúš, J. - Nagy, Alexander - Piovarči, M. - Polc, R. - Pristaš, Ján - Pramuka, Silvester - Scherer, Svetozár - Slaninka, Igor - Stanková, V. - Szalaiová, V. - Šefara, P. - Šefčík, Peter - Vass, Dionýz - Viskup, J. - Zeman, I. (2006)
Ekologická záťaž vodného ekosystému arzénom v oblasti odkaliska Poša (Východné Slovensko). Slaninka, Igor - Jurkovič, Ľubomír - Kordík, Jozef (2006)
Environmental application of regional geochemical baseline data - multielement maps. Bodiš, Dušan - Kordík, Jozef - Rapant, Stanislav - Slaninka, Igor (1996)
Environmental-geochemical mapping program in the Slovak Republic. Rapant, Stanislav - Rapošová, Mária - Bodiš, Dušan - Marsina, Karol - Slaninka, Igor (1999)
Geochemical study of arsenic mobility in secondarily influenced Kyjov brook and Ondava river (Eastern Slovakia). Jurkovič, Ľubomír - Kordík, Jozef - Slaninka, Igor (2006)
Geochémia 2008 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava, 4. december 2008. Jurkovič, Ľubomír - Ďurža, Ondrej - Slaninka, Igor (2008)
Hydrogeochemické mapy v mierke 1:50 000 - prezentácia výsledkov z vybraných regiónov Slovenska. Kordík, Jozef - Rapant, Stanislav - Bodiš, Dušan - Slaninka, Igor (2000)
Hydrogeological and hydrogeochemical study of the Szecseny Schlier formation : Hydrogeologické a hydrogeochemické štúdium formácie sečénskych šlírov. Kordík, Jozef - Slaninka, Igor - Švasta, Jaromír (2008)
Mapa kvality prírodných vôd - základné princípy zostavenia digitálnej vektorovej mapy. Kordík, Jozef - Slaninka, Igor (2005)
Monitorovanie chemického zloženia riečnych sedimentov. Bodiš, Dušan - Rapant, Stanislav - Slaninka, Igor - Kordík, Jozef (2002)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT