Záznamy 1..10 z 279
pre vyhľadávací výraz "RV=2010"

Thermal evolution of the Malá Fatra mountains (central western Carpathians): insights from zircon and apatite fission track thermochronology. Danišík, Martin - Kohút, Milan - Broska, Igor - Frisch, Wolfgang (2010)
Fingerprinting sources of orogenic plutonic rocks from Variscan belt with lithium isotopes and possible link to subduction-related origin of some A-type granites. Magna, T. - Janoušek, V. - Kohút, Milan - Oberli, F. - Wiechert, U. (2010)
Au-porphyry mineralization in the mantle of the Štiavnica stratovolcano (Western Carpathians). Bakos, František - Fuchs, Peter - Hanes, Roman - Žitňan, Peter - Konečný, Vlastimil (2010)
Exploration results of Au porphyry mineralization in the Javorie stratovolcano. Hanes, Roman - Bakos, František - Fuchs, Peter - Žitňan, Peter - Konečný, Vlastimil (2010)
Aktivity oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie ŠGÚDŠ v rokoch 1990-2010. Malík, Peter (2010)
Genetické aspekty formovania sa podzemných vôd v Turčianskej kotline. Kordík, Jozef - Michalko, Juraj - Bottlik, František - Vandrová, Gabriela (2010)
Fatra - história a genéza minerálnych vôd. Vandrová, Gabriela - Michalko, Juraj - Bottlik, František - Červeňan, Matej - Panák, Daniel - Štefanka, Peter - Bodiš, Dušan (2010)
Obeh a režim podzemných vôd v pohorí Čergov. Marcin, Daniel (2010)
Súčasné poznatky o vplyve lesnatosti na režim odtoku a ich využitie v hydrogeológii. Bajtoš, Peter (2010)
Ciele medzinárodného projektu Transenergy- cezhraničné geotermálne zdroje Slovinska, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Černák, Radovan - Remšík, Anton - Bodiš, Dušan - Bottlik, František - Kováčová, Erika - Malík, Peter - Marcin, Daniel - Michalko, Juraj - Švasta, Jaromír (2010)

Bázy dát sú riadené systémom Proflib - Webis
Copyright © 1998-2020, CEIT